• Phone: 02-895-6901-8 | Fax 02-895-6909
  • Head Office Samaedam Bangkhuntien Bangkok
Reliable team! From Start to Finish...

F.A.Q.

เสาเข็ม I จะมีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าเสาเข็ม [] ทำให้เวลาตอกลงไปถึงชั้นดินทราย จะมี End bearing ที่น้อยกว่าเสาเข็ม [] แต่ราคาเสาเข็ม I จะถูกกว่าเสาเข็ม [] ที่พื้นที่หน้าตัดเดียวกัน โดยปกติเสาเข็ม [] จะถูกใช้ในบริเวณที่มีดินค่อนข้างแน่นเช่นในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการแตกร้าวของเสาเข็มหรือถูกใช้ในงานเฉพาะเช่น งานสะพาน

เสาเข็มตอกเป็นการผลิตเสาเข็มด้วยคอนกรีตอัดแรงทำสำเร็จรูปในโรงงานแล้วนำมาตอกที่พื้นที่ทำงานจนกว่าจะถึงชั้นดินทราย 1 ในขณะที่เสาเข็มเจาะ จะเป็นการเจาะรูนำดินออกมาแล้วใส่เหล็กเข้าไป ตามด้วยการหล่อในที่หน้าบริเวณทำงาน ซึ่งเสาเข็มเจาะจะมีความสามารถในการลงไปในชั้นดินได้มากกว่าเสาเข็มตอก โดยอาจลงไปถึงชั้นดินทราย 2 หรือ 3 ในกรณีที่โครงสร้างต้องการการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น  เหมาะสำหรับพื้นที่อาคารสูง เช่น คอนโดมีเนียม หรือพื้นที่ที่ยากต่อการทำเสาเข็มตอก ทั้งนี้ราคาของการทำเสาเข็มเจาะจะแพงกว่าเสาเข็มตอกอยู่มาก แต่จะมีประโยชน์มากกว่าในเรื่องของการลดการดันของดินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงได้

โดยทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องการรับน้ำหนักสำหรับบ้านจะใช้เสาเข็มขนาด I-0.22 และ I-0.26

มีความสามารถในการตอกเสาเข็มใกล้เคียงกันแต่ปั้นจั่นรถจะสามารถเคลื่อนย้ายไปตำแหน่งจุดตอกได้รวดเร็วกว่า และในมุมมองของ safety จะมีความปลอดภัยมากกว่าปั้นจั่นโครง

Pre-bored หมายถึงการเจาะเพื่อนำดินในช่วงแรกออกจากหลุมเพื่อลดการถูกแทนที่ของดินและแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากการตอกเสาเข็ม เป็นวิธีที่จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่ออาคารข้างเคียง แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการทำ Pre-bored

Seismic Test เป็นการทดสอบเสาเข็มเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ในขณะที่ Dynamic Test เป็นการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยทั้งนี้ Seismic Test จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า Dynamic Test

  • ขนาด I-0.18 เหมาะกับงานรั้วบ้าน
  • ขนาด I-0.22 และ I-0.26 เหมาะสำหรับสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กเช่น ที่พักอาศัย
  • ขนาด I-0.30 ขึ้นไป เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ การรับน้ำหนักมาก เช่น โกดัง โรงงานผลิต

หากเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีน้ำหนักที่มากเป็นพิเศษ เช่น คอนโดมีเนียมจะต้องใช้เสาเข็มเจาะเพื่อเป็นฐานรองรับน้ำหนักแทนเสาเข็มตอกเนื่องจากสามารถเจาะลงไปอยู่ในดินทรายชั้นที่ลึกและแน่นกว่าเสาเข็มตอกได้

Pilot Test คือการนำเสาเข็มไปสุ่มตอกในพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบว่าในพื้นที่นี้ควรใช้เสาเข็มที่มีความยาวกี่เมตรที่ตอกแล้วจะไปถึงชั้นดินแข็ง ทำให้เวลาตอกจริงสามารถสั่งเสาเข็มที่มีความยาวเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและเป็นการประหยัดราคาให้กับ Owner

  • การแทนที่ของเสาเข็มในดินส่งผลให้ดินอาจเคลื่อนตัวและส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงที่อยู่ในระยะใกล้เกินไปได้
  • การตอกเสาเข็มพบวัสดุใต้ดินเช่น เศษคอนกรีตเก่า เศษเสาเข็มเก่า ซึ่งอาจทำให้เสาเข็มเสียหายได้
  • เสียงที่เกิดขึ้นในงานเสาเข็มตอก ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้แก่อาคารข้างเคียงรอบข้าง

Blow count คือการนับจำนวนการตอกที่เกิดขึ้นจริงในระยะ 1 ฟุต หากค่าที่ได้จริงมากกว่าค่าที่คำนวณถือว่า Blow count ผ่าน เมื่อ Blow count ผ่านต้องมาตรวจสอบ Last ten blow ต่อก็คือการตอกต่อ 10 ครั้งทำระยะจมได้เท่าไร ซึ่งถ้าค่าที่ได้น้อยกว่าที่คำนวณถือว่า Last ten blow ผ่าน หลังจากนั้นให้ทำทั้งหมด 3 ครั้งโดยค่า Last ten blow ต้องมีค่าลดลงเรื่อยๆตามลำดับเป็นอันเสร็จสิ้นการตอกเสาเข็มต้นนั้น ถือว่ามีความสามารถในการรับน้ำหนักที่เหมาะสม

เสาเข็มที่นำมาตอกควรมีอายุไม่น้อยกว่า 7วัน และมีกำลังรับแรงอัด (Cube)ไม่น้อยกว่า 400 ksc

การเก็บก้อนปูน (Cube) เป็นการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในแต่ละล็อตในแต่ละช่วงเวลาซึ่งโดยปกติจะเก็บก้อนปูน 9 ลูก แบ่งกดเป็น 3 ช่วงเวลา 1 วัน, 3 วัน และ 7 วัน

เป็น Guideline พื้นที่หน้างานว่าต้องใช้เข็มขนาดประมาณเท่าไร ทั้งนี้ Boring log เป็นเพียงผลเบื้องต้น หากต้องการความแม่นยำ ควรทำ Pilot Test ให้ทั่วพื้นที่ทำงานเพื่อจะได้ทราบความยาสเสาเข็มที่เหมาะสมจะใช้ในพื้นที่ทำงาน

การเยื้องศูนย์ของเสาเข็มเดี่ยวไม่เกิน 7 cm และเสาเข็มกลุ่มไม่เกิน 10 cm

กรณีเสาเข็มเดี่ยว จะแก้ไขได้โดยการตอกแซมทั้ง 2 ด้านของเสาเข็มต้นที่ fail ในขณะที่เสาเข็มกลุ่มหากมีปัญหาในการ fail เกิดขึ้นอาจต้องทำการหมุนฐานรากเพื่อหาตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสมในการตอกเสาเข็มแซมหรือขยายขนาดของฐานรากโดยยังคงจุด Centroid ไส้ที่ตำแหน่งเดิมตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้

เสาเข็มเดี่ยวกับสองท่อนเชื่อมมีความสามารถรับน้าหนักได้เท่ากันเพียงแต่แบบเชื่อมจำเป็นต้องมีกระบวนการเชื่อมระหว่างเสาเข็ม 2 ต้น ปัจจัยที่ต้องใช้ 2 ท่อนเชื่อม อาจเนื่องมาจากพื้นที่ทำงานที่คับแคบทำให้ยากต่อการขนส่งและวงเลี้ยงของรถส่งเข็มหรือขนาดของปั้นจั่นในการทำงานที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะใช้ท่อนเดี่ยวท่อนเดียวส่งไปให้ถึงชั้นดินทราย