ผลงานของเรา

Our Clients : Contractor

Bsy
Ritta
Associates
Ceo
Kornnit
Chkarngchang
Cmr
Chtku
Bouyguesthai
Thainakano

Our Clients : Real Estate Sector

Property Perfect
Prinsiri
Ap
Qhouse
Origin
Landhouse
Suphalai
Sc Asset
Chewathai
Pruksa
Sansiri
Thanasiri

Our Clients : Warehouse and Factory

Tip
Frasers
Carabao
Dohome
Thaiwatsadu
Wha

BIG PROJECTS

Image

Lotus Bakeries Thailand New Production Facilities

SQ-0.30x0.30x12 m. TIS396-2549 = 441 Piles
SQ-0.35x0.35x12 m. TIS396-2549 = 5609 Piles
SQ-0.40x0.40x12 m. TIS396-2549 = 1458 Piles
Period Time = 75 Days

Central Westville

I-0.35x0.35x20 m. TIS396-2549  =  7,526 Piles
Period Time = 120 Days
Image
Image

Central Ayutthaya

SQ-0.26x0.26x24 m. TIS396-2549  =  181 Piles
SQ-0.30x0.30x25 m. TIS396-2549  =  2,131 Piles
SQ-0.40x0.40x25 m. TIS396-2549  =  3,208 Piles
Period Time = 90 Days

Central Chanthaburi

SQ-0.22x0.22x15 m. TIS396-2549  =  148 Piles
SQ-0.26x0.26x20 m. TIS396-2549  =  626 Piles
SQ-0.35x0.35x20 m. TIS396-2549  =  1,288 Piles
SQ-0.40x0.40x20 m. TIS396-2549  =  1,107 Piles
Period Time = 70 Days
Image
Image

Robinson Ratchaphruek

I-0.26x0.26x25 m. TIS396-2549  =  34 Piles
I-0.30x0.30x25 m. TIS396-2549  =  1,247 Piles
I-0.35x0.35x25 m. TIS396-2549  =  341 Piles
Period Time = 60 Days

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ Perfect Companion

SQ-0.35x0.35x8 m. TIS396-2549  =  2046 Piles
SQ-0.45x0.45x8 m. TIS396-2549  =  2,817 Piles
Period Time = 100 Days
Image
Image

ศูนย์กระจายสินค้า Shopee

I-0.30x0.30x20 m. TIS396-2549  =  8,093 Piles
Period Time = 52 Days

ศูนย์กระจายสินค้า makro วังน้อย

I-0.35x0.35x21 m. TIS396-2549  =  13,889 Piles
Period Time = 120 Days
Image
Image

TRAINING CENTER

TRAINING CENTER 1
SQ-0.26x0.26x22 m.
TIS396-2549  =  171 Piles
SQ-0.30x0.30x22 m.
TIS396-2549  =  36 Piles

TRAINING CENTER 2
SQ-0.26x0.26x22 m.
TIS396-2549  =  193 Piles
SQ-0.30x0.30x22 m.
TIS396-2549  =  80 Piles

Period Time = 60 Days

CompeQ นิคม Asia

I-0.30x0.30x30 m.TIS396-2549  =  893 Piles
I-0.35x0.35x30 m.TIS396-2549  =  528 Piles
I-0.40x0.40x30 m.TIS396-2549  =  2390 Piles
I-0.45x0.45x30 m.TIS396-2549  =  749 Piles
Period Time = 60 Days
Image
Image

SIX SENSES RESIDENCES THE FORESTIAS (PHASE 1)

I-0.18x0.18x10 m.TIS396-2549  =  555 Piles
I-0.22x0.22x10 m.TIS396-2549  =  314 Piles
I-0.26x0.26x25 m.TIS396-2549  =  617 Piles
I-0.30x0.30x25 m.TIS396-2549  =  996 Piles
Period Time = 90 Days

SIX SENSES RESIDENCES THE FORESTIAS (PHASE 2)

I-0.18x0.18x10 m.TIS396-2549  =  759 Piles
I-0.22x0.22x10 m.TIS396-2549  =  257 Piles
I-0.26x0.26x25 m.TIS396-2549  =  673 Piles
I-0.30x0.30x25 m.TIS396-2549  = 1224 Piles
Period Time = 120 Days
Image
Image

MULBERRY GROVE VILLASTHE FORESTIAS (PHASE 2)

I-0.18x0.18x10 m.TIS396-2549  =  352 Piles
I-0.22x0.22x10 m.TIS396-2549  = 901 Piles
I-0.26x0.26x25 m.TIS396-2549  =1018 Piles
I-0.30x0.30x25 m.TIS396-2549  = 3225 Piles
Period Time = 120 Days

Camp yards

I-0.30x0.30x26 m.TIS396-2549  = 729 Piles
I-0.35x0.35x26 m.TIS396-2549  = 267 Piles
I-0.40x0.40x26 m.TIS396-2549  = 1419  Piles
Period Time = 53 Days
Image
Image

Silver Oak – Ambiance Warehouse Central Group

I-0.35x0.35x26-29.00 m TIS396-2549 = 6,668 Piles
SQ-0.40x0.40x26-29.00 m TIS396-2549 = 2,784 Piles
Retaining Wall 360 m
Period Time = 69 Days

WHA – Alibaba Warehouse Bang-Na KM38

I-0.30x0.30x25-34.00 m   
TIS396-2549 = 13,194 Piles
Period Time = 90 Days
Image
Image

DO HOME

Bangnatrad KM 38
I-0.26x0.26x27.00 m (4DB16x3.00M) TIS396-2549 = 77 Piles
I-0.30x0.30x26.00-29.00 m (4DB16x4.00M) TIS396-2549 = 6,270 Piles
I-0.40x0.40x26.00-29.00 m TIS396-2549  =  2,432 Piles

Distribution Center Lamlukka
I-0.26x0.26x25.00 m (4DB16x4.00M) TIS396-2549 = 79 Piles
I-0.30x0.30x26.00-29.00 m TIS396-2549 =  929 Piles
I-0.30x0.30x26.00-29.00 m TIS396-2549 = 1,594 Piles
I-0.40x0.40x26.00-29.00 m TIS396-2549 = 2,543 Piles

CARABAO - อาคารโรงงานบรรจุกระป๋อง

I-0.30x0.30x30.00 m TIS396-2549  =  6,270 Piles
I-0.40x0.40x30.00 m TIS396-2549  =  181 Piles
Period Time = 45 Days
Image
Image

TICON T-PARK BANGPLEE6

I-0.35x0.35x 6.00-21.00 m TIS396-2549  =  468 Piles
I-0.35x0.35x 25.00-27.00 m TIS396-2549  =  4,949 Piles
Period Time = 41 Days

ผลงานของเรา

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CONCRETE LINE CO., LTD.

2 Soi Thakarm 5 Rama II Rd.
Samaedam Bangkhuntien
Bangkok 10150

Tel: 0-2895-6901-8
Fax: 02-895-6909
Email: concreteline@yahoo.com

Factory

65 Moo 3, Soi Paingam
Pholdamri Rd. Dontoom
Banglen Nakornprathom

Tel: 0-3499-3350

© 2019 JoomShaper, All Right Reserved