ตำแหน่งที่ต้องการ

พนักงานบัญชี
 •     คุณสมบัติ : เพศหญิง
 •     วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป จบสาขาบัญชี
 •     อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 •     มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและมีความอดทน
 •     มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
พนักงานทั่วไป (ประจำโรงงานบางเลน จ.นครปฐม)
 •     คุณสมบัติ : เพศชาย
 •     วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 •     อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 •     มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและมีความอดทน
 •     มีที่พักอาศัยฟรี
พนักงานขับรถขนส่งเสาเข็ม (หลายตำแหน่ง)
 • คุณสมบัติ : เพศชาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเสาเข็มก่อนขนส่ง
 •     คุณสมบัติ : เพศชาย
 •     วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 •     อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 •     มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและมีความอดทน
 •     ถ้ามีประสบการณ์ด้านควบคุมงานเสาเข็มได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     ปฏิบัติงานประจำโรงงานที่บางเลน จังหวัด นครปฐม
 •     มีรับรองที่พักอาศัยฟรี
ธุรการฝ่ายขาย 2 ตำแหน่ง
 •     เพศ : หญิง
 •     อายุ : 18 ปีขึ้นไป
 •     วุฒิการศึกษา : ระดับปวช.ขึ้นไป
 •     มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มรับสมัครงาน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input